Označování výrobního data součástek TESLA

Důležitým vodítkem při analýze, restauraci či opravě historického zařízení může být i výrobní datum jednotlivých součástek. Národní podnik TESLA celkem důsledně dodržoval systém kódování výrobního data součástek již od roku 1947 a vydrželo mu to do roku 1982, kdy ervéhápizace zasáhla i do tohoto krásně fungujícího systému a zavedla značení dle ST SEV 2745-80. Nicméně, pro opravdu zajímavé staré kousky tento systém kódování platí a pro "normalizační nostalgii" je zase RVHPní kódování součástí koloritu. Užijte si následující tabulky:

Ku potěše národa sběratelského z Ročenek sdělovací techniky nascannoval a poskládal
Karel Juliš, OK1UHU v roce 2012