Měsíc: Březen 2019

Poznámky k novele Vyhlášky 156/2005Sb.

Byl jsem požádán o připomínky k tomuto návrhu, dokonce osobně předsedou spolku ČAV. Dost mne to překvapilo. Za normálních okolností bych, samozřejmě, poslal celý švarcoidní ČAV kukat, ale zase na druhé straně, Jindra je slušný člověk a na straně třetí, přispět k vylepšení provozních podmínek našeho koníčka na další řadu let (kdo ví, kdy bude […]

More Wiegands at one Arduino

This article describes the possibility to service more than one Wiegand device by one Arduino/328. So far available interrupt-driven Wiegand receivers for Arduino have one big disadvantage. The AtMega 328 supports only two hardware external interrupts, assigned to pin 2 and 3. Thus, the well-known Wiedand receivers use the same technique – attach one of […]

Změřil jsem si výstupní signál osciloskopem …

Už v několika článcích, publikovaných na internetu, jsem se dočetl, že dotyčný „konstruktér“ s pořídil osciloskop, aby mohl kontrolovat čistotu výstupního signálu svého udělátka. Nikdo se nad tím nepozastavil … Proboha proč? To už technické cítění radioamatérské komunity kleslo tak hluboko? Zkusil jsem si tedy nasimulovat výstupní signál vysílače, zatížený různou úrovní zkreslení. V úvahu […]

ČAV už zase ve starých kolejích

Není to tak dlouho, co jsem napsal tento příspěvek. No a ani nestihl oschnout inkoust na zápisu z „valné hromady“ tohoto spolku a už tu máme zpátky staré, bolševické praktiky „praotců čavistů“. Dále už jen s minimálními komentáři: Umístíme příspěvek na nový web čavu: ok1uhu 28. 2. 2019 at 11:57 Při vší úctě, milí wodborníci, […]