Milý vrstevníku …

Předmluva: Když Vám umře rodič, je to zvláštní pocit. Když po něm probíráte pozůstalost a uvědomujete si, jak tenhle člověk a jeho dílo ovlivnilo Vás, je pocit ještě divnější. Milý vrstevníku. Jsi elektronkovým voltmetrem, který můj táta vyrobil v roce 1960, tedy v roce stejném, kdy jsem se narodil já. Pamatuji se jako kluk, jak […]

Úprava laciné stolní vrtačky

Jistě je všichni znáte – říkají si Güde, Einhell, Scheppach, Hoteche, Holzmann či jinými jakoby rádo německými jmény, ale stejně mají nejspíš všechny původ v jedné čínské manufaktuře. Ano, mám na mysli levné stolní stojanové vrtačky tohoto typu. Celkově vzato, jde o průmerný, až lehce podprůměrný strojek kategorie „hobby“, který ale zastane poměrně hodně hrubší […]

Zákeřnost ethernetového modulu Arduino Nano ENC28J60

Všichni ho známe – jednoduchý modul ve formátu Arduino Nano s notoricky známým chipem ENC28J60. A přesto dokáže tento modul překvapit. To si takhle koupíte, po výborných zkušenostech s knihovnou UIPethernet, nic zlého netuše, takovýhle modul a těšíte se na ethernetování. A nestačíte se divit. V mém případě se výrobce podepsal jako DeekRobot, který dokonce […]

Nosím.

Ano, nosím zbraň. Občas. Proč? Protože smím a protože splňuji veškeré formální požadavky pro její držení a nošení. Nosím z principu striktně skrytě. Jednak mi to nařizuje zákon, který ctím a neměl jsem s ním nikdy žádný konflikt, jednak proto, že je to výhodné. Ona totiž statistika [1] ukazuje, že až skoro 60% útočníků si […]

Poznámky k novele Vyhlášky 156/2005Sb.

Byl jsem požádán o připomínky k tomuto návrhu, dokonce osobně předsedou spolku ČAV. Dost mne to překvapilo. Za normálních okolností bych, samozřejmě, poslal celý švarcoidní ČAV kukat, ale zase na druhé straně, Jindra je slušný člověk a na straně třetí, přispět k vylepšení provozních podmínek našeho koníčka na další řadu let (kdo ví, kdy bude […]

More Wiegands at one Arduino

This article describes the possibility to service more than one Wiegand device by one Arduino/328. So far available interrupt-driven Wiegand receivers for Arduino have one big disadvantage. The AtMega 328 supports only two hardware external interrupts, assigned to pin 2 and 3. Thus, the well-known Wiedand receivers use the same technique – attach one of […]

Změřil jsem si výstupní signál osciloskopem …

Už v několika článcích, publikovaných na internetu, jsem se dočetl, že dotyčný „konstruktér“ s pořídil osciloskop, aby mohl kontrolovat čistotu výstupního signálu svého udělátka. Nikdo se nad tím nepozastavil … Proboha proč? To už technické cítění radioamatérské komunity kleslo tak hluboko? Zkusil jsem si tedy nasimulovat výstupní signál vysílače, zatížený různou úrovní zkreslení. V úvahu […]