Anténní transformátor za babku

Karel Julis, OK1UHU, ok1uhu@qsl.net

Bastlířské delirium je občas velmi silné. Jednoho večera jsem zatoužil po lepším přizpůsobení mé krátkovlnné antény, což je pokrokově řešený anténní systém, koncipovaný dle náročné strategie fous-na-strom-jak-to-vyšlo. V mém případě vyšlo asi 25 metrů drátu, což tvoří docela hezky vyladitelnou vysokoimpedanční anténu. No a k potřebě impedančního transformátoru už byl jen krůček.

My všichni, kdo se zabýváme hardwarem informačních technologií, máme jistě všude kolem sebe poházené desítky vymřelých zdrojů z PC. V takovéto mrtvole mne zaujala sdružená výstupní tlumivka, vinutá na pěkném, masivním toroidu o průměru cca 25mm, výšky slabý centimetr. V původním použití je tlumivka ovinuta řadou vinutí, typicky dvakrát pro 3,3V, dvakrát pro 5V a po jednom vinutí pro plus a mínus 12V, a to šikovně různými dráty (různé tloušťky a dokonce odlišných odstínů smaltu). Tlumivku opatrně vypájíme a všechna vinutí odvineme. Získáme tak několik různých vodičů. Začneme tím nejtlustším a k němu vybereme dva tenší, nejlépe různě barevné a minimálně stejně dlouhé, jako ten tlustý. Zakrátíme na stejnou délku a navineme trifilárně zpět na toroid, pěkně závit vedle závitu tak, aby se ani jednotlivé prameny nekřížily a vinutí bylo pěkně rozložené v jedné vrstvě po celém obvodu toroidu.

Konce vinutí zapojíme klasickým způsobem tak, aby vznikl autotransformátor 1 : 3, jako primární, nízkoimpedanční vinutí použijeme vinutí nejtlustším drátem, zbylá dvě pak sériově spojená připojíme k jeho horkému konci. Vyrobíme či vyhledáme šikovnou plastovou krabičku, osadíme dvě přístrojové zdířky, jeden souosý konektor dle našeho domácího zvyku a je hotovo.

Změřená primární indukčnost je 12 mikroH, sekundární 93 mikroH. Prostým výpočtem tak vidíme, že na "čtyřicítce" jsou parametry trafa již slušné (reaktance primáru cca 500ohm, tedy obvyklý desetinásobek provozní impedance), nicméně ani na osmdesátce není problém reaktanční složku vykompenzovat tunerem. Nejlépe je transformátoru kolem 10 až 15 MHz, dech ztrácí nad 25 MHz. Pro použití na topbandu by to chtělo jen přidat počet závitů, nicméně tím by se ztratil půvab konstrukce, zcela provedené z odpadního materiálu ... i když, ve sběrně nebývá problém najít ledacos. V kombinaci s malým anténním tunerem není problém vyladit můj balkónový "random wire" na libovolném KV pásmu, případně "volně v stromy vržený" 30metrový drát (původně polokosočtverečná anténa RF-10) a tak vůbec.

Tož naslyšenou na pádla!